Proiecte urbanism PUZ si PUD in judetul Timis - ArhitecTim - Birou de Arhitectura si Design Timisoara

Proiecte urbanism PUZ si PUD in judetul Timis

Alexandru Vizitiu on June 24, 2020
Planul Urbanistic Zonal – PUZ poate modifica următorii parametri:

Retragerile fata de limitele proprietatii;
Procentul de ocupare al terenului – POT;
Coeficientul de utilizare al terenului – CUT;
Aliniamentul viitoarei construcţii faţă de parcelele învecinate;
Regimul de înălţime;
Inăltimea maxim admisă şi înălţimea la cornişa viitoarei construcţii;
Scoaterea din extravilan şi introducerea în intravilan, ş.a.;
Delimitarea şi ocrotirea fondului arhitectural-urbanistic;
Micşorarea sau chiar eliminarea unor posibile riscuri naturale sau provocate de om;
Obiectivele destinate utilităţii public;
Protecţia mediului;
Măsurile permise şi restricţiile din Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent.